Nguyên tắc áp dụng trang bị điện thoại cho công chức lãnh đạo Kiểm sát nhân dân

Ngày hỏi:07/10/2019

Tôi đang tìm hiểu các quy định về sử dụng điện thoại cho công chức lãnh đạo ngành kiểm sát. Cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì nguyên tắc áp dụng trang bị điện thoại cho công chức lãnh đạo kiểm sát nhân dân được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 2 Quyết định 74/QĐ-VKSTC năm 2019 thì nguyên tắc áp dụng như sau:

   - Việc trang bị, sử dụng và thanh toán cước phí điện thoại cho công chức lãnh đạo các cấp trong ngành Kiểm sát nhân dân phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn, chế độ, định mức theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải được qui định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị;

   - Đối tượng được trang bị điện thoại phải bảo quản, sử dụng theo quy định về quản lý, sử dụng tài sản công;

   - Điện thoại trang bị cho cá nhân phải được đăng ký quản lý trên sổ sách của cơ quan, đơn vị.

   Trên đây là quy định về nguyên tắc áp dụng trang bị điện thoại cho công chức lãnh đạo kiểm sát nhân dân.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn