Nguyên tắc hình thành tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày hỏi:15/07/2017

Việc hình thành tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập phải tuân thủ nguyên tắc nào? Xin chào các chuyên gia của Ngân hàng Hỏi - đáp pháp luật, tôi tên là Thành Lập, hiện tại đang làm việc tại Phòng Kế toán - tài chính của trường Đại học Kinh tế Luật, là đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định hiện hành, có vấn đề thắc mắc muốn nhờ các chuyên gia tư vấn. Tôi muốn hỏi, sắp tới, khi quy định mới có hiệu lực thì tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập được hình thành theo nguyên tắc nào? Mong các chuyên gia tư vấn giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn! (thanhlap***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Ngày 01/01/2018, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 chính thức có hiệu lực. Theo đó, tài sản công là tài sản thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, bao gồm: tài sản công phục vụ hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; tài sản công tại doanh nghiệp; tiền thuộc ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, dự trữ ngoại hối nhà nước; đất đai và các loại tài nguyên khác.

   Đối với vấn đề bạn thắc mắc, Khoản 2 Điều 50 và Khoản 2 Điều 28 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 quy định nguyên tắc hình thành tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập gồm:

   a) Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; phù hợp với tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công được cơ quan, người có thẩm quyền ban hành;

   b) Phù hợp với nguồn tài sản và nguồn kinh phí được phép sử dụng;

   c) Tuân thủ phương thức, trình tự, thủ tục quy định tại Luật này và pháp luật có liên quan;

   d) Công khai, minh bạch và đúng chế độ quy định.

   Trên đây là nội dung tư vấn về nguyên tắc hình thành tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 để hiểu rõ nội dung này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn