Nguyên tắc phát hành thêm tín phiếu ngay sau phiên đấu thầu

Ngày hỏi:21/12/2018

Theo tôi được biết tín phiếu là loại giấy do Chính phủ phát hành có kỳ hạn dưới một năm để bù đắp thiếu hụt tạm thời của Ngân sách nhà nước và là công cụ quan trọng để điều hành chính sách tiền tệ. Anh chị cho tôi hỏi phát hành thêm tín phiếu ngay sau phiên đấu thầu phải đảm những nguyên tắc nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điểm a Khoản 2 Điều 8 Thông tư 111/2018/TT-BTC, có hiệu lực ngày ngày 01/01/2019, quy định nguyên tắc phát hành thêm tín phiếu ngay sau phiên đấu thầu như sau:

   - Chỉ áp dụng đối với các mã tín phiếu có kết quả trúng thầu tại phiên đấu thầu lúc 10 giờ 30 phút theo thông báo kết quả đấu thầu quy định tại Khoản 6 Điều 6 Thông tư này;

   - Khối lượng phát hành thêm do Kho bạc Nhà nước quyết định nhưng tối đa không quá 50% khối lượng gọi thầu đối với mỗi mã tín phiếu theo thông báo phát hành tín phiếu quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư này;

   - Lãi suất phát hành đối với mỗi mã tín phiếu gọi thầu thêm được xác định bằng lãi suất trúng thầu trong trường hợp đấu thầu đơn giá hoặc bằng bình quân gia quyền các mức lãi suất trúng thầu trong trường hợp đấu thầu đa giá và được làm tròn xuống tới hai (02) chữ số thập phân.

   Trên đây là quy định về nguyên tắc phát hành thêm tín phiếu ngay sau phiên đấu thầu.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn