Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Ngày hỏi:02/12/2019

Cho tôi hỏi theo quy định mới của Chính phủ thì để tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện thì phải đáp ứng những nguyên tắc nào? Cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 5 Nghị định 93/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 15/01/2020) quy định nguyên tắc tổ chức và hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện bao gồm:

   - Thành lập và hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận.

   - Tự nguyện, tự chủ, tự trang trải và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật bằng tài sản của mình.

   - Tổ chức, hoạt động theo quy định của pháp luật và điều lệ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.

   - Công khai, minh bạch về tổ chức, hoạt động và thu, chi tài chính, tài sản của quỹ.

   - Không phân chia tài sản.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn