Nguyên tắc xác định khối lượng phát hành thêm trái phiếu sau phiên đấu thầu cho các nhà tạo lập thị trường

Ngày hỏi:21/12/2018

Doanh nghiệp tôi đang hoạt động trong lĩnh vực Tài chính - Chứng khoán. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì nguyên tắc xác định khối lượng phát hành thêm trái phiếu sau phiên đấu thầu cho các nhà tạo lập thị trường được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi, cảm ơn anh chị rất nhiều.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điểm e Khoản 2 Điều 13 Thông tư 111/2018/TT-BTC, có hiệu lực ngày ngày 01/01/2019, quy định nguyên tắc xác định khối lượng phát hành thêm trái phiếu sau phiên đấu thầu cho các nhà tạo lập thị trường như sau:

   - Trường hợp khối lượng đăng ký mua thêm nhỏ hơn hoặc bằng khối lượng phát hành thêm ngay sau phiên đấu thầu, khối lượng phát hành thêm cho mỗi nhà tạo lập thị trường bằng khối lượng đăng ký mua thêm của nhà tạo lập thị trường đó;

   - Trường hợp khối lượng đăng ký mua thêm vượt quá khối lượng phát hành thêm, tỷ lệ phân bổ mỗi mã trái phiếu Chính phủ cho từng nhà tạo lập thị trường được dựa trên tỷ lệ khối lượng đăng ký mua thêm so với tổng khối lượng đăng ký mua thêm và được làm tròn xuống hàng 10.000 (mười nghìn) đơn vị trái phiếu. Phần lẻ còn lại sau khi làm tròn được ưu tiên phân bổ cho nhà tạo lập thị trường đầu tiên đăng ký mua thêm, trường hợp phân bổ phần lẻ vượt quá mức đăng ký mua thêm của nhà tạo lập thị trường này thì phần vượt quá được phân bổ cho nhà tạo lập thị trường đăng ký tiếp theo cho đến hết khối lượng trái phiếu phát hành thêm.

   Trên đây là quy định về phát hành thêm trái phiếu ngay sau phiên đấu thầu.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn