Nhà nước thanh toán các chi phí nào cho chấp hành viên đi xác minh điều kiện thi hành án?

Ngày hỏi:19/09/2019

Tôi mới được bổ nhiệm làm Chấp hành viên của Chi cục thi hành án thành phố Vinh, tôi mới được cử đi xác minh điều kiện thi hành án của 01 người tại Hà Nội. Vậy cho hỏi nhà nước thanh toán  cho những chi phí xác minh điều kiện thi hành án nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 4 Điều 8 Thông tư 200/2016/TT-BTC quy định: Chi công tác phí cho các đối tượng đi xác minh điều kiện cưỡng chế thi hành án: Thực hiện theo Thông tư 97/2010/TT-BTC (đã bị sửa đổi thành Thông tư 40/2017/TT-BTC).

   Theo Khoản 1 Điều 3 Thông tư 40/2017/TT-BTC quy định chi phí công tác là các khoản chi phí để trả cho người đi công tác trong nước, bao gồm: Chi phí đi lại, phụ cấp lưu trú, tiền thuê phòng nghỉ nơi đến công tác, cước hành lý và tài liệu mang theo để làm việc (nếu có). Quy định cụ thể các chi phí đó được quy định tại Chương II Thông tư 40/2017/TT-BTC.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chấp hành viên thi hành án
  Điều kiện thi hành án
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn