Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với việc lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm

Ngày hỏi:05/06/2017

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ, quyền hạn như thế nào đối với việc lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có một thắc mắc cần được giải đáp. Tôi muốn biết nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Kế hoạch và đầu tư đối với việc lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn!

Thành Văn (vantran****@yahoo.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Kế hoạch và đầu tư đối với việc lập kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm được quy định tại Khoản 3 Điều 17 Nghị định 45/2017 NĐ-CP quy định chi tiết lập kế hoạch tài chính 5 năm và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm bao gồm:

   a) Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương, địa phương xác định các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu trong thời gian 03 năm kế hoạch gửi Bộ Tài chính để làm căn cứ xây dựng kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm quốc gia;

   b) Hướng dẫn các bộ, cơ quan trung ương và địa phương về lập kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước trong thời gian 03 năm kế hoạch;

   c) Phối hợp với Bộ Tài chính xác định khung cân đối ngân sách nhà nước; cơ cấu chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên, chi trả nợ, viện trợ, chi dự trữ quốc gia; chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính trong thời gian 03 năm kế hoạch;

   d) Xây dựng, thông báo trần chi ngân sách cho đầu tư phát triển của các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương trong giai đoạn 03 năm kế hoạch gửi Bộ Tài chính để tổng hợp vào kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm quốc gia trình Chính phủ;

   đ) Kiến nghị với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương điều chỉnh kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm của địa phương (phần vốn đầu tư phát triển) trong trường hợp cần thiết.

   Trên đây là quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với việc lập kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 45/2017/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn