Nhiệm vụ quyền hạn của Bộ Tài chính đối với việc lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm

Ngày hỏi:05/06/2017

Bộ Tài chính có nhiệm vụ, quyền hạn gì đối với việc lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang tìm hiểu về cách thức tổ chức và làm việc của Bộ Tài chính. Tôi được biết, Chính phủ sắp ban hành Nghị định về lập và thực hiện các kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước, trong đó Bộ Tài chính có vai trò quan trọng đối với các kế hoạch.Tuy nhiên, tôi chưa rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài chính đối với việc lập kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm gồm những gì? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn!

Mai Trinh (0122****)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài chính đối với việc lập kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm được quy định tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định 45/2017/NĐ-CP quy định chi tiết lập kế hoạch tài chính 5 năm và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm bao gồm:

   a) Hướng dẫn các bộ, cơ quan trung ương và địa phương về lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm;

   b) Xác định khung cân đối ngân sách nhà nước; cơ cấu chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên, chi trả nợ, viện trợ, chi dự trữ quốc gia; chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính trong thời gian 03 năm kế hoạch;

   c) Xác định số dự kiến thu ngân sách cho từng bộ, cơ quan trung ương và từng địa phương trong thời gian 03 năm kế hoạch;

   d) Xác định trần chi ngân sách trong thời gian 3 năm kế hoạch đối với:

   Các nhiệm vụ chi thường xuyên, chi tiết theo từng lĩnh vực, năm dự toán ngân sách và 02 năm tiếp theo, từng chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu đến từng bộ, cơ quan quản lý chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu;

   Trần bổ sung cân đối, trần bổ sung có mục tiêu và số dự kiến tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, tổng chi ngân sách địa phương, một số lĩnh vực chi quan trọng của địa phương năm dự toán ngân sách và 02 năm tiếp theo đến từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

   đ) Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm quốc gia trình Chính phủ, báo cáo Quốc hội;

   e) Kiến nghị với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương điều chỉnh kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm của địa phương;

   g) Tham gia ý kiến với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về dự kiến các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu làm cơ sở để xây dựng khung cân đối ngân sách nhà nước trong thời gian 03 năm kế hoạch; tham gia về dự kiến trần chi ngân sách đầu tư phát triển cho các bộ, cơ quan trung ương và số bổ sung có mục tiêu chi đầu tư phát triển từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương.

   h) Hướng dẫn chi tiết phương pháp xác định trần chi ngân sách, chi tiêu cơ sở, chi tiêu mới.

   Trên đây là quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài chính đối với việc lập kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 45/2017/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:

  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Bộ Tài chính
  Kế hoạch tài chính
  Ngân sách nhà nước
  Tài chính - ngân sách
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn