Nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị dự toán ngân sách Nhà nước

Ngày hỏi:03/01/2019

Trong giai đoạn từ năm 1997-2003 thì nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị dự toán ngân sách Nhà nước được quy định như thế nào? Đây là nội dung thắc mắc Ban biên tập nhận được từ email của bạn Thanh Nam (nam***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị dự toán ngân sách Nhà nước được quy định tại Điều 26 Luật ngân sách Nhà nước 1996 như sau:

   - Tổ chức việc lập dự toán thu, chi ngân sách thuộc phạm vi được giao;

   - Tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách được giao; nộp đầy đủ đúng hạn các khoản phải nộp ngân sách theo quy định của pháp luật; chi đúng chế độ; đúng mục đích, đúng đối tượng và tiết kiệm;

   - Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện thu, chi ngân sách của các đơn vị trực thuộc;

   - Quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước tại đơn vị theo đúng mục đích, đúng chế độ, có hiệu quả;

   - Chấp hành đúng chế độ kế toán, thống kê của Nhà nước; báo cáo tình hình thực hiện ngân sách và quyết toán ngân sách theo chế độ quy định.

   Trên đây là nội dung quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị dự toán ngân sách Nhà nước. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Luật Ngân sách Nhà nước 1996.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn