Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân các cấp trong quản lý nhà nước về tài sản công

Ngày hỏi:13/07/2017

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân các cấp trong quản lý nhà nước về tài sản công được pháp luật quy định thế nào? Xin chào các chuyên gia của Ngân hàng Hỏi - đáp pháp luật, tôi tên là Khánh Linh, hiện đang làm nhân viên văn thư của HĐND tỉnh Quảng Nam, có vấn đề thắc mắc muốn nhờ các chuyên gia tư vấn. Trong phiên họp phổ biến chính sách mới hồi đầu tháng 07/2017, tôi được giới thiệu là sắp tới sẽ áp dụng quy định mới về quản lý tài sản công. Do tính chất công việc đang công tác, tôi thắc mắc không biết nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân các cấp trong quản lý nhà nước về tài sản công được quy định thế nào? Mong các chuyên gia tư vấn giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn! (khanhlinh***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Ngày 01/01/2018, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 chính thức có hiệu lực. Theo đó, tài sản công là tài sản thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, bao gồm: tài sản công phục vụ hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; tài sản công tại doanh nghiệp; tiền thuộc ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, dự trữ ngoại hối nhà nước; đất đai và các loại tài nguyên khác.

   Về vấn đề bạn thắc mắc, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân các cấp trong quản lý nhà nước về tài sản công được quy định tại Điều 17 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017. Cụ thể như sau:

   1. Hội đồng nhân dân các cấp giám sát việc thi hành pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương; thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác được quy định tại Luật này và pháp luật có liên quan.

   2. Căn cứ quy định của Luật này, phân cấp của Chính phủ, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

   Trên đây là nội dung tư vấn về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân các cấp trong quản lý nhà nước về tài sản công. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 để hiểu rõ nội dung này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Nhiệm vụ
  Quyền hạn
  Quản lý nhà nước
  Tài sản công
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn