Nhiệm vụ, quyền hạn của UBND các tỉnh đối với việc lập kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm là gì?

Ngày hỏi:05/06/2017

UBND các tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn gì đối với việc lập kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi hiện đang công tác tại UBND tỉnh Sóc Trăng. Tôi được biết Chính phủ sắp ban hành nghị định về lập và thực hiện các kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước. Tôi muốn hỏi về nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh đối với việc lập kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm là gì? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được trả lời từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin chân thành cảm ơn!

Trịnh Gia Hân (0911****)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhiệm vụ, quyền hạn của UBND các tỉnh đối với việc lập kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm được quy định tại Khoản 5 Điều 17 Nghị định 45/2017 NĐ-CP quy định chi tiết lập kế hoạch tài chính 5 năm và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm bao gồm:

   a) Hướng dẫn việc lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

   b) Phê duyệt khung cân đối ngân sách địa phương; những định hướng lớn về bố trí cơ cấu thu, chi, cân đối ngân sách địa phương; nguyên tắc, tiêu chí phân bổ ngân sách địa phương; ưu tiên bố trí ngân sách nhà nước theo từng lĩnh vực, chương trình, dự án, nhiệm vụ chi lớn của địa phương;

   c) Chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế, Cục Hải quan và các cơ quan có liên quan khác ở địa phương lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo hướng dẫn tại điểm a khoản 5 Điều này, báo cáo các cấp có thẩm quyền của địa phương cho ý kiến trước khi gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; xây dựng, thông báo trần chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc và mức trần số bổ sung cân đối và số bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cho ngân sách cấp dưới;

   d) Hoàn chỉnh kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp để tham khảo khi thảo luận, xem xét, thông qua dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách địa phương hằng năm.

   Trên đây là quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của UBND các tỉnh đối với việc lập kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 45/2017/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:


  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Nhiệm vụ
  Quyền hạn
  UBND
  Kế hoạch tài chính
  Ngân sách nhà nước
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn