Nhóm tiêu chí và thang điểm đánh giá hồ sơ tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

Ngày hỏi:30/08/2017

Nhóm tiêu chí và thang điểm đánh giá hồ sơ tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có một thắc mắc mong được Ban biên tập giúp đỡ. Trình tự, nội dung làm việc của Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Trung Kiên (09362***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhóm tiêu chí và thang điểm đánh giá hồ sơ tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia được quy định tại Điều 12 Thông tư 08/2017/TT-BKHCN về quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành như sau:

   Hồ sơ tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia được đánh giá, chấm điểm tối đa 100 điểm theo các nhóm tiêu chí và thang điểm sau:

   1. Đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ:

   a) Tổng quan tình hình nghiên cứu (điểm tối đa 12);

   b) Nội dung, nhân lực thực hiện các nội dung, phương pháp nghiên cứu và kỹ thuật sử dụng (điểm tối đa 24);

   c) Sản phẩm khoa học và công nghệ (điểm tối đa 16);

   d) Phương án chuyển giao ứng dụng các sản phẩm và phương án tổ chức để triển khai ứng dụng sản phẩm (điểm tối đa 16);

   đ) Tính khả thi về kế hoạch và kinh phí thực hiện (điểm tối đa 16);

   e) Năng lực của tổ chức và các cá nhân thực hiện (điểm tối đa 16).

   2. Đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn và đề án khoa học:

   a) Tổng quan tình hình nghiên cứu (điểm tối đa 12);

   b) Nội dung và hoạt động hỗ trợ nghiên cứu (điểm tối đa 12);

   c) Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu (điểm tối đa 12);

   d) Tính khả thi về kế hoạch và kinh phí thực hiện (điểm tối đa 20);

   đ) Sản phẩm khoa học, lợi ích kết quả của đề tài và phương án chuyển giao sản phẩm, kết quả nghiên cứu (điểm tối đa 24);

   đ) Năng lực của tổ chức và cá nhân thực hiện (điểm tối đa 20).

   3. Đề tài nghiên cứu trong các lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ khác, tùy thuộc vào nội dung nghiên cứu áp dụng nhóm tiêu chí và thang điểm quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều này.

   4. Dự án SXTN:

   a) Tổng quan về các vấn đề công nghệ và thị trường của dự án (điểm tối đa 8);

   b) Nội dung và phương án triển khai (điểm tối đa 24);

   c) Tính mới và tính khả thi của công nghệ (điểm tối đa 12);

   d) Khả năng phát triển và hiệu quả kinh tế-xã hội dự kiến của dự án (điểm tối đa 16);

   đ) Phương án tài chính (điểm tối đa 24);

   e) Năng lực của tổ chức và cá nhân thực hiện (điểm tối đa 16).

   5. Dự án KHCN:

   Tiêu chí và thang điểm đánh giá hồ sơ tuyển chọn, giao trực tiếp dự án KHCN được thực hiện theo quy định của từng chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia tương ứng.

   6. Bộ, ngành, địa phương có thể vận dụng, điều chỉnh tiêu chí, thang điểm đánh giá tùy theo đặc thù của các đề án, đề tài, dự án SXTN, dự án KHCN thuộc các chương trình được giao quản lý.

   Trên đây là nội dung quy định về nhóm tiêu chí và thang điểm đánh giá hồ sơ tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 08/2017/TT-BKHCN.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn