Những ai có thẩm quyền trong việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế

Ngày hỏi:12/03/2020

Chào Ban biên tập. Tôi là Na. Xin hỏi ai là người có thẩm quyền trong việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trong văn bản mới? Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo Điều 2 Quyết định 06/2020/QĐ-TTg (có hiệu lực từ ngảy 15/04/2020) quy định người có thẩm quyền như sau:

   - Người có thẩm quyền quyết định cho phép hoặc trình Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, bao gồm:

   + Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ;

   + Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn