Những cơ sở để xác định dự án nào là dịch vụ công ích

Ngày hỏi:15/06/2017

Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi có vấn đề này thắc mắc cần mọi người giúp đỡ như sau: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tôi có nhờ bên tôi xây dựng hồ sơ đề xuất và phương án thực hiện dự án "điều tra, khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh" với mục tiêu bảo vệ môi trường nước dưới đất khỏi suy thoái, công bố các vùng cấm, hạn chế khai thác và đăng ký khai thác nước dưới đất làm cơ sở cho việc quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn nước, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Kinh phí dự kiến 2,9 tỷ từ nguồn thu tiền sử dụng đất và vốn sự nghiệp kinh tế. Bên Sở tài nguyên môi trường đề xuất áp dụng Nghị định 130/2013/NĐ-CP, coi đây là dịch vụ công ích và áp dụng phương thức cung ứng sản phẩn là đặt hàng để thực hiện. Tôi muốn hỏi họ dự kiến áp dụng như vậy có phù hợp với luật không? Mong sớm nhận được phản hồi. Tôi chân thành cảm ơn Quý ban biên tập.

Thành Lương (luong_tris***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Về khái niệm dịch vụ công ích tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 130/2013/NĐ-CP có quy định như sau:

   Sản phẩm, dịch vụ công ích được xác định là sản phẩm, dịch vụ khi đồng thời đáp ứng các tiêu chí sau đây:

   - Là sản phẩm, dịch vụ thiết yếu đối với đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, cộng đồng dân cư của một khu vực lãnh thổ mà Nhà nước cần bảo đảm vì lợi ích chung hoặc bảo đảm quốc phòng, an ninh;

   - Việc sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ này theo cơ chế thị trường khó có khả năng bù đắp chi phí;

   - Được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đặt hàng, giao kế hoạch, tổ chức đấu thầu theo giá hoặc phí do Nhà nước quy định.

   Bạn có thể xem lại xem dự án này (dự án "điều tra, khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh") có đáp ứng đủ các điều kiện trên hay không để xác định đây là dịch vụ công ích. Còn nếu chỉ theo thông tin bạn nêu thì nó không đáp ứng được yêu cầu trên (không có cơ sở để nói rằng đây là "Sản phẩm, dịch vụ thiết yếu đối với đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, cộng đồng dân cư của một khu vực lãnh thổ" và cũng không có cơ sở để xác định rằng "Việc sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ này theo cơ chế thị trường khó có khả năng bù đắp chi phí").

   Do đó, không thể xem dự án này là dịch vụ công ích và sẽ không áp dụng các hình thức trợ giá dịch vụ công ích (nếu có) dự án này.

   Một vấn đề khác cần lưu ý là: việc đặt hàng, giao kế hoạch... của cơ quan nhà nước là cơ sở để xác định đây là dịch vụ công ích, chứ không phải xác định đây là dịch vụ công ích để có thể đặt hàng, giao kế hoạch.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về việc xác định dịch vụ công ích mà bạn quan tâm. Để có thể hiểu rõ hơn bạn vui lòng tham khảo thêm những quy định vừa nêu.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn