Những đối tượng áp dụng Quyết định 546/QĐ-VKSTC năm 2018

Ngày hỏi:22/05/2020

Theo Điều 23 Quyết định 546/QĐ-VKSTC năm 2018, quy định việc gửi kết luận nội dung tố cáo cho người tố cáo áp dụng riêng cho ngành kiểm sát áp dụng cho tất cả các ngành ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 2 Quyết định 546/QĐ-VKSTC năm 2018 quy định đối tượng áp dụng của Quyết định này như sau:

   - Viện kiểm sát nhân dân, Viện kiểm sát quân sự các cấp.

   - Viện trưởng, Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên Viện kiểm sát các cấp và Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng, Điều tra viên, Cán bộ điều tra thuộc Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện kiểm sát quân sự Trung ương được giao nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiểm tra quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

   - Người khiếu nại, người bị khiếu nại, người tố cáo, người bị tố cáo, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

   Như vật, nội dung Điều 23 Quyết định 546/QĐ-VKSTC năm 2018 chỉ được áp dụng cho hệ thống Viện Kiểm Sát.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn