Những hành vi nào được xem là hành vi tham nhũng trong khu vực nhà nước?

Ngày hỏi:16/02/2019

Nước ta đang trong quá trình đẩy mạnh việc phòng chống tham nhũng. Chính vì vậy, tôi muốn hỏi Ban biên tập một câu liên quan đến vấn đề này như sau: Những hành vi nào được xem là hành vi tham nhũng trong khu vực nhà nước? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi.

   Theo đó, tại Luật Phòng chống tham nhũng (có hiệu lực từ ngày 01/07/2019) có quy định về vấn đề này như sau:

   Các hành vi tham nhũng trong khu vực nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước thực hiện bao gồm:

   - Tham ô tài sản;

   - Nhận hối lộ;

   - Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản;

   - Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi;

   - Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi;

   - Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi;

   - Giả mạo trong công tác vì vụ lợi;

   - Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi;

   - Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi;

   - Nhũng nhiễu vì vụ lợi;

   - Không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi;

   - Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi.

   Bên cạnh đó, tại Luật này còn có quy định người có chức vụ quyền hạn là người do bổ nhiệm, do bầu cử, do tuyển dụng, do hợp đồng hoặc do một hình thức khác, có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó, bao gồm:

   - Cán bộ, công chức, viên chức;

   - Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, công nhân công an trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;

   - Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

   - Người giữ chức danh, chức vụ quản lý trong doanh nghiệp, tổ chức;

   - Những người khác được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ và có quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó.

   Trên đây là nội dung giải đáp về những hành vi được xem là hành vi tham những trong khu vực nhà nước.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn