Những khoản thu của Ngân sách Nhà nước

Ngày hỏi:02/01/2017

Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Yến, đang sống ở Phú Thọ. Tôi có 1 thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Tôi không biết nguồn ngân sách nước ta từ đâu mà có. Có phải chỉ có từ nguồn thuế đóng góp của người dân không? Rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản thu ngân sách Nhà nước bao gồm nhiều khoản, không phải chỉ do nguồn thuế đóng góp từ người dân. Khoản thu ngân sách Nhà nước được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 5 Luật Ngân sách Nhà nước 2015, theo đó:

   Khoản thu ngân sách Nhà nước bao gồm:

   - Toàn bộ các khoản thu từ thuế, lệ phí;

   - Toàn bộ các khoản phí thu từ các hoạt động dịch vụ do cơ quan nhà nước thực hiện, trường hợp được khoán chi phí hoạt động thì được khấu trừ; các khoản phí thu từ các hoạt động dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước thực hiện nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật;

   - Các khoản viện trợ không hoàn lại của Chính phủ các nước, các tổ chức, cá nhân ở ngoài nước cho Chính phủ Việt Nam và chính quyền địa phương;

   - Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là tư vấn về các khoản thu ngân sách của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam . Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo tại Luật ngân sách Nhà nước 2015.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn