Những trường hợp nào xuất bản phẩm lưu chiểu sau khi đọc và kiểm tra phải thẩm định nội dung?

Ngày hỏi:10/07/2018

Những trường hợp nào xuất bản phẩm lưu chiểu sau khi đọc và kiểm tra phải thẩm định nội dung? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Hữu Thắng. Tôi đang có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cụ thể, Ban biên tập cho tôi hỏi: Những trường hợp nào xuất bản phẩm lưu chiểu sau khi đọc và kiểm tra phải thẩm định nội dung? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Mong sớm nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo Khoản 2 Điều 3 Thông tư liên tịch 169/2013/TTLT-BTC-BTTTT quy định chế độ thù lao cho người đọc và kiểm tra, thẩm định xuất bản phẩm lưu chiểu do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành thì xuất bản phẩm lưu chiểu sau khi đọc và kiểm tra phải thẩm định nội dung trong những trường hợp sau đây:

   -Xuất bản phẩm có dấu hiệu vi phạm các quy định tại khoản 1 Điều 10 của Luật xuất bản;

   - Xuất bản phẩm có ý kiến khác nhau về nội dung.

   Dấu hiệu vi phạm tại Khoản 1 Điều 10 của Luật xuất bản 2012 là:

   - Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc;

   - Tuyên truyền kích động chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước; kích động bạo lực; truyền bá tư tưởng phản động, lối sống dâm ô, đồi trụy, hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục;

   - Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác do pháp luật quy định;

   - Xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc; không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia; vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

   Trên đây là nội dung trả lời về những trường hợp xuất bản phẩm lưu chiểu sau khi đọc và kiểm tra phải thẩm định nội dung. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Thông tư liên tịch 169/2013/TTLT-BTC-BTTTT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn