Nội dung Chi phí quản lý và phát hành ấn chỉ bán thu tiền tại Tổng cục Hải quan

Ngày hỏi:08/11/2019

Tôi đang tìm hiểu các quy định về sử dụng chi phí quản lý và phát hành ấn chỉ bán thu tiền của Tổng cục Hải quan. Cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì chi phí quản lý và phát hành ấn chỉ bán thu tiền của Tổng cục Hải quan được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Quy chế quản lý, sử dụng chi phí quản lý và phát hành ấn chỉ bán thu tiền của Tổng cục Hải quan ban hành kèm theo Quyết định 4010/QĐ-TCHQ năm 2017 thì Nội dung chi phí quản lý và phát hành ấn chỉ bán thu tiền tại Tổng cục Hải quan:

   - Chi phí kho tàng, các trang thiết bị để cất trữ, bảo quản ấn chỉ.

   - Chi phí vận chuyển, bốc xếp, bao bì, đóng gói ấn chỉ.

   - Chi phí phục vụ công tác tuyên truyền.

   - Chi công tác phí (phục vụ nhập, xuất, kiểm tra, xác minh... ấn chỉ)

   - Chi tiền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ trực tiếp, gián tiếp làm công tác phát hành ấn chỉ.

   - Chi khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành Hải quan có thành tích đóng góp, hỗ trợ trong việc quản lý phát hành ấn chỉ.

   - Chi bù giá vốn ấn chỉ bán thu tiền đã hủy do thay đổi mẫu, rách nát không sử dụng được phải thanh hủy; chi phí thanh hủy ấn chỉ.

   h) Chi nộp thuế phát hành theo quy định của Luật thuế.

   i) Các khoản chi phí khác liên quan đến công tác quản lý, phát hành ấn chỉ bán thu tiền.

   Trên đây là quy định về nội dung chi phí quản lý và phát hành ấn chỉ bán thu tiền của Tổng cục Hải quan.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn