Nội dung công khai chỉ tiêu phân bổ ngân sách trung ương bao gồm những nội dung nào?

Ngày hỏi:29/05/2017

Nội dung công khai chỉ tiêu phân bổ ngân sách trung ương bao gồm những nội dung nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên Nguyễn Vĩnh Phát, là quân nhân hưu trí tại Cam Ranh – Khánh Hòa. Trong thời gian qua, nhờ đọc các thông tin trên báo chí, tôi thấy tình trạng sử dụng công quỹ không hợp lý đang diễn ra gây lãng phí cho ngân sách Nhà nước. Bởi vậy, Chính phủ đã quyết định hình thành cơ chế công khai ngân sách nhà nước. Trong các kỳ họp Quốc hội được phát trực tiếp trên truyền hình, tôi có nghe các đại biểu đề cập về cơ chế công khai chỉ tiêu phân bổ ngân sách trung ương. Tuy nhiên, cụ thể quy định này như thế nào tôi không rõ, bởi vậy tôi rất khó khăn để tiếp thu nội dung này dù rất muốn theo dõi. Tôi mong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp cho tôi những nội dung công khai chỉ tiêu phân bổ ngân sách trung ương bao gồm những nội dung nào? Tôi có thể xem chi tiết vấn đề này tại văn bản nào? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (vinhphat**@***)

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung công khai chỉ tiêu phân bổ ngân sách trung ương quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư 343/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành cụ thể như sau:

   a) Công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương trình Quốc hội:

   - Cân đối ngân sách nhà nước (theo Biểu số 01/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này)

   - Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách trung ương và ngân sách địa phương (theo Biểu số 02/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này)

   - Dự toán thu ngân sách nhà nước theo lĩnh vực (theo Biểu số 03/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này)

   - Dự toán thu ngân sách nhà nước theo sắc thuế (theo Biểu số 04/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này)

   - Dự toán chi ngân sách nhà nước, chi ngân sách trung ương và chi ngân sách địa phương theo cơ cấu chi (theo Biểu số 05/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này)

   - Dự toán chi ngân sách trung ương theo lĩnh vực (theo Biểu số 06/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này)

   - Dự toán chi ngân sách trung ương cho từng bộ, cơ quan trung ương và các nhiệm vụ chi khác của ngân sách trung ương (theo Biểu số 07/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này)

   - Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách trung ương cho từng bộ, cơ quan trung ương theo lĩnh vực (theo Biểu số 08/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này)

   - Dự toán chi thường xuyên của ngân sách trung ương cho từng bộ, cơ quan trung ương theo lĩnh vực (theo Biểu số 09/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này)

   - Dự toán thu, chi, cân đối ngân sách địa phương; tỷ lệ phần trăm (%) đối với các khoản thu phân chia và số bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương (theo Biểu số 10/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này)

   - Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (theo Biểu số 11/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này)

   b) Công khai thuyết minh dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương.

   Trên đây là phần tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về nội dung công khai chỉ tiêu phân bổ ngân sách trung ương. Để tìm hiểu rõ hơn, vui lòng xem thêm tại Thông tư 343/2016/TT-BTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn