Nội dung công khai ngân chỉ tiêu làm căn cứ trình HĐND huyện quyết định dự toán ngân sách huyện bao gồm những nội dung nào?

Ngày hỏi:29/05/2017

Nội dung công khai ngân chỉ tiêu làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân huyện quyết định dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện bao gồm những nội dung nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên Quảng là quân nhân hưu trí tại huyện Vũ Thư – Thái Bình. Trong thời gian qua, nhờ đọc các thông tin trên báo chí, tôi thấy tình trạng sử dụng công quỹ không hợp lý đang diễn ra gây lãng phí cho ngân sách Nhà nước. Bởi vậy, Chính phủ đã quyết định hình thành cơ chế công khai ngân sách nhà nước. Trong các kỳ họp Quốc hội được phát trực tiếp trên truyền hình, tôi có nghe các đại biểu đề cập về cơ chế công khai chỉ tiêu phân bổ ngân sách trung ương. Tuy nhiên, cụ thể quy định này như thế nào tôi không rõ, bởi vậy tôi rất khó khăn để tiếp thu nội dung này dù rất muốn theo dõi. Đặc biệt là việc công khai ngân sách tại địa phương. Tôi mong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp cho tôi nội dung công khai ngân chỉ tiêu làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân huyện quyết định dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện bao gồm những nội dung nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. quattoi**@***

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung công khai ngân chỉ tiêu làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân huyện quyết định dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện quy định tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư 343/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành cụ thể như sau:

   Công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện, gồm:

   a) Công khai số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cấp huyện:

   - Cân đối ngân sách huyện (theo Biểu số 69/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này)

   - Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp huyện và ngân sách xã (theo Biểu số 70/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này)

   - Dự toán thu ngân sách nhà nước (theo Biểu số 71/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này)

   - Dự toán chi ngân sách huyện, chi ngân sách cấp huyện và chi ngân sách xã theo cơ cấu chi (theo Biểu số 72/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này)

   - Dự toán chi ngân sách cấp huyện theo từng lĩnh vực (theo Biểu số 73/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này)

   - Dự toán chi ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, tổ chức (theo Biểu số 74/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này)

   - Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực (theo Biểu số 75/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này)

   - Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực (theo Biểu số 76/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này)

   - Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng xã (theo Biểu số 77/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này)

   - Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp huyện cho ngân sách từng xã (theo Biểu số 78/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này)

   - Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp huyện và ngân sách xã (theo Biểu số 79/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này)

   - Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước (theo Biểu số 80/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này)

   b) Công khai thuyết minh dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện.

   Trên đây là phần tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về nội dung công khai ngân chỉ tiêu làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân huyện quyết định dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện. Để tìm hiểu rõ hơn, vui lòng xem thêm tại Thông tư 343/2016/TT-BTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  • Khoản 1 Điều 11 Thông tư 343/2016/TT-BTC Tải về
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn