Nội dung công việc đảm bảo điều kiện vận hành, khai thác hệ thống của kho bạc nhà nước

Ngày hỏi:30/05/2017

Việc đảm bảo điều kiện vận hành, khai thác hệ thống của kho bạc nhà nước được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Quốc Nam, tôi đang công tác trong lĩnh vực CNTT, chuyên về các phần mềm, hệ thống quản lý ngân sách và kho bạc. Tôi cần cập nhật thông tin về hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) để phục vụ cho công việc của tôi, cụ thể là nội dung công việc đảm bảo điều kiện vận hành, khai thác hệ thống của kho bạc nhà nước? Có văn bản nào quy định vấn đề này không? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! (nam_lp***@yahoo.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung công việc đảm bảo điều kiện vận hành, khai thác hệ thống của kho bạc nhà nước được quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 10 Thông tư 123/2014/TT-BTC hướng dẫn tổ chức vận hành, khai thác Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS) do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành như sau:

   Kho bạc Nhà nước

   Công việc đảm bảo điều kiện vận hành, khai thác hệ thống

   b1) Tổ chức hoạt động quản trị và hỗ trợ kỹ thuật để vận hành hệ thống:
   - Quản lý hoạt động của môi trường sản xuất TABMIS, các môi trường phi sản xuất (bao gồm quản lý về mặt kỹ thuật của phần mềm ứng dụng và hạ tầng kỹ thuật phần cứng tại kho bạc nhà nước (KBNN)) đảm bảo an toàn hệ thống trong quá trình vận hành;

   Đề xuất Bộ trưởng Bộ Tài chính các biện pháp kỹ thuật và triển khai các hoạt động nhằm đảm bảo hoạt động ổn định cho môi trường sản xuất và các môi trường phi sản xuất của TABMIS;

   Quản lý vận hành hạ tầng truyền thông nhánh do KBNN quản lý;

   - Trực tiếp cài đặt, thiết lập môi trường sẵn sàng cho việc vận hành ứng dụng TABMIS, kiểm tra, xử lý kịp thời khi có sự cố liên quan môi trường tại các đơn vị nghiệp vụ thuộc Kho bạc Nhà nước;

   - Quản lý phiên bản gốc của ứng dụng TABMIS và quản lý việc thay đổi và nâng cấp TABMIS;

   - Chủ trì giám sát các hoạt động của đơn vị cung cấp dịch vụ quản trị hệ thống TABMIS;

   - Chủ trì phối hợp với Cục Tin học và Thống kê tài chính và đơn vị cung cấp dịch vụ quản trị thực hiện việc chuyển môi trường sản xuất TABMIS sang hoạt động tại môi trường dự phòng khi phát sinh yêu cầu;

   - Tổ chức quản lý cơ sở dữ liệu tập trung toàn hệ thống; thực hiện các giải pháp kỹ thuật để đảm bảo an toàn thông tin đối với môi trường sản xuất TABMIS;

   - Quản lý thực hiện các hoạt động thiết lập thông tin, dữ liệu để đảm bảo vận hành hệ thống, bao gồm:

   + Quản lý và duy trì, cập nhật thông tin nhân viên, cây phê duyệt, tập trách nhiệm (quyền) và thông tin người sử dụng trong TABMIS;

   + Quản lý giá trị các phân đoạn tổ hợp tài khoản kế toán; thực hiện đồng bộ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu danh mục dùng chung của ngành tài chính về TABMIS;

   + Tổ chức đăng ký, quản lý danh mục nhà cung cấp (thông tin chung nhà cung cấp) trên TABMIS;

   + Quản lý các hoạt động về mặt kỹ thuật đối với các chương trình kết sổ tự động, đồng bộ hóa dự toán ngân sách trung ương (NSTW);

   + Tạo mới, duy trì và cập nhật các thông tin, dữ liệu khác theo yêu cầu quy trình của hệ thống;

   + Hỗ trợ bộ phận thiết lập thông tin, dữ liệu để đảm bảo vận hành hệ thống tại KBNN tỉnh (Bộ phận xử lý trung tâm tỉnh) trong việc thực hiện các công việc được giao theo phân quyền.

   - Tổ chức chuyển dữ liệu từ TABMIS vào Kho dữ liệu tài chính ngân sách quốc gia, Kho dữ liệu TABMIS. Phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình truyền, nhận dữ liệu đảm bảo chính xác, kịp thời;

   - Là đầu mối tiếp nhận, hỗ trợ người sử dụng người TABMIS theo quy định của Bộ Tài chính và KBNN;

   - Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến giải pháp ứng dụng TABMIS và các hệ thống giao diện với TABMIS;

   - Thực hiện các quy định khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

   b2) Thực hiện các quy định về cấp, quản lý và sử dụng tài khoản đăng nhập TABMIS theo quy định tại Quy chế cấp, quản lý và sử dụng tài khoản đăng nhập TABMIS của Bộ Tài chính.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về nội dung công việc đảm bảo điều kiện vận hành, khai thác hệ thống của kho bạc nhà nước. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 123/2014/TT-BTC.
   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn