Nội dung công việc tổ chức vận hành, khai thác của kho bạc nhà nước tỉnh

Ngày hỏi:30/05/2017

Công việc tổ chức vận hành, khai thác của kho bạc nhà nước tỉnh được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Anh Kiệt, tôi đang công tác trong lĩnh vực CNTT, chuyên về các phần mềm, hệ thống quản lý ngân sách và kho bạc. Tôi cần cập nhật thông tin về hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) để phục vụ cho công việc của tôi, cụ thể là nội dung công việc tổ chức vận hành, khai thác của kho bạc nhà nước tỉnh? Có văn bản nào quy định vấn đề này không? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! (093***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung công việc tổ chức vận hành, khai thác của kho bạc nhà nước tỉnh được quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 10 Thông tư 123/2014/TT-BTC hướng dẫn tổ chức vận hành, khai thác Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS) do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành như sau:

   Công việc tổ chức vận hành, khai thác

   - Tổ chức quán triệt và thực hiện các văn bản, hướng dẫn điều hành ngân sách, về kế toán nhà nước áp dụng cho TABMIS của Bộ Tài chính và kho bạc nhà nước (KBNN)

   - Phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị khác ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền để tổ chức vận hành, khai thác TABMIS, phù hợp với điều kiện của địa phương trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tài chính và KBNN;

   - Thực hiện Chế độ kế toán nhà nước áp dụng cho TABMIS:

   + Căn cứ dự toán do cơ quan tài chính, các đơn vị dự toán hoặc đơn vị KBNN nhập vào TABMIS, thực hiện kiểm soát và thanh toán cho các đơn vị thụ hưởng;

   + Thực hiện các quy trình nghiệp vụ kế toán nhà nước theo phương pháp hạch toán quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-BTC; Công văn hướng dẫn thực hiện KTNN áp dụng cho TABMIS; Công văn hướng dẫn kế toán dự toán, lệnh chi tiền ngân sách trung ương (NSTW) áp dụng cho TABMIS; Công văn hướng dẫn kế toán dự toán, lệnh chi tiền ngân sách địa phương (NSĐP) áp dụng cho TABMIS và các văn bản khác;

   + Trường hợp cơ quan tài chính chưa kịp thời nhập dự toán vào hệ thống, thực hiện nhập dự toán tạm cấp sau khi có ý kiến của KBNN, hủy dự toán tạm cấp khi dự toán chính thức được nhập vào hệ thống đảm bảo không trùng số liệu.

   - Thực hiện quy trình khóa sổ và xử lý cuối kỳ trên TABMIS thuộc trách nhiệm của KBNN tỉnh theo các quy định, hướng dẫn về rà soát, xử lý giao dịch dở dang, khóa sổ và quyết toán ngân sách hàng năm;

   - Tổ chức khai thác dữ liệu trên hệ thống:

   + Khai thác, tổng hợp số liệu trên bộ sổ tỉnh theo các mẫu biểu quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-BTC;

   + Khai thác dữ liệu theo các chỉ tiêu yêu cầu trên Kho dữ liệu TABMIS để báo cáo các cấp có thẩm quyền (theo phân cấp của KBNN);

   + Phối hợp với các đơn vị thuộc KBNN và các đơn vị trên địa bàn xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình truyền, nhận dữ liệu đảm bảo chính xác, kịp thời;

   + Truy vấn số dư tài khoản, khai thác các thông tin, báo cáo của các đơn vị thuộc địa bàn tỉnh theo theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, KBNN;

   + Chịu trách nhiệm về việc đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin, dữ liệu trong quá trình vận hành, khai thác hệ thống.

   - Trách nhiệm cung cấp thông tin báo cáo:

   + Báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền thông tin về tình hình thu, chi NSNN, nợ của ngân sách nhà nước (NSNN) và các thông tin khác thuộc địa bàn tỉnh theo yêu cầu quản lý;

   + Định kỳ cung cấp cho Sở Tài chính và các đơn vị khác thông tin kế toán trên TABMIS, trường hợp cần thiết thực hiện theo chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh và yêu cầu của các đơn vị trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

   + Đối chiếu số liệu với các đơn vị giao dịch với đơn vị KBNN theo quy định;

   - Tổ chức thực hiện bảo quản, lưu trữ, tiêu hủy tài liệu liên quan theo quy định;

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về nội dung công việc tổ chức vận hành, khai thác của kho bạc nhà nước tỉnh. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 123/2014/TT-BTC.
   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn