Nội dung công việc vận hành, khai thác và đảm bảo điều kiện vận hành, khai thác của vụ đầu tư

Ngày hỏi:30/05/2017

Nội dung công việc vận hành, khai thác và đảm bảo điều kiện vận hành, khai thác của vụ đầu tư? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Ngọc Hà, tôi đang công tác trong lĩnh vực CNTT, chuyên về các phần mềm, hệ thống quản lý ngân sách. Gần đây, tôi có nhu cầu tìm hiểu về hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS). Và tôi có thắc mắc mong Ban biên tập giải đáp giúp tôi là nội dung công việc vận hành, khai thác và đảm bảo điều kiện vận hành, khai thác của vụ đầu tư? Có văn bản nào quy định vấn đề này không? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! (0909***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung công việc vận hành, khai thác và đảm bảo điều kiện vận hành, khai thác của vụ đầu tư được quy định tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư 123/2014/TT-BTC hướng dẫn tổ chức vận hành, khai thác Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS) do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành như sau:

   Vụ Đầu tư

   - Phối hợp với các đơn vị nghiên cứu, trình Bộ trưởng Bộ Tài chính và hướng dẫn tổ chức thực hiện các nội dung về cơ chế quản lý, điều hành ngân sách nhà nước (NSNN); tổ chức xây dựng dự toán, chấp hành dự toán và quyết toán NSNN; xử lý ngân sách cuối năm, lập và báo cáo quyết toán NSNN hàng năm đối với kinh phí chi đầu tư liên quan đến vận hành TABMIS được quy định trong các văn bản hướng dẫn thi hành Luật NSNN.

   - Đối với kinh phí chi đầu tư thuộc ngân sách trung ương (NSTW), thực hiện quy trình nhập, phê duyệt dự toán cho các đơn vị căn cứ nhiệm vụ được nêu trong Quy chế phân công trách nhiệm các đơn vị thực hiện nhập dự toán chi NSTW hàng năm vào TABMIS theo phương pháp hạch toán quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

   Thời hạn nhập, phê duyệt dự toán không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản giao dự toán (đối với dự toán năm giao chính thức);
   Trường hợp giao bổ sung và điều chỉnh theo quyết định của cấp có thẩm quyền không quá 3 ngày làm việc (kể cả trường hợp điều chỉnh);

   Thời hạn phê duyệt dự toán do các đơn vị khác nhập không quá 2 ngày làm việc sau khi các đơn vị khác hoàn tất công việc của mình trên hệ thống.

   -Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đảm bảo khớp đúng số dự toán chi đầu tư đã nhập; xem xét và có phương án xử lý theo đúng thời hạn quy định đối với số dự toán chi đầu tư còn dư tại thời điểm cuối kỳ;
   Thực hiện quy trình khóa sổ và xử lý cuối kỳ trên TABMIS theo đúng trách nhiệm của Vụ Đầu tư được quy định tại các văn bản hướng dẫn về rà soát, xử lý giao dịch dở dang, khóa sổ và quyết toán ngân sách hàng năm.

   - Trực tiếp khai thác các thông tin, báo cáo chi đầu tư NSTW theo phân quyền phục vụ yêu cầu quản lý hoặc trình Lãnh đạo Bộ Tài chính phục vụ công tác quản lý và điều hành NSTW;

   Trực tiếp truy vấn số dư tài khoản chi đầu tư của các đơn vị có quan hệ với ngân sách, dự án đầu tư thuộc NSTW.

   - Tổ chức thực hiện bảo quản, lưu trữ, tiêu hủy tài liệu liên quan theo quy định.

   - Thực hiện các quy định về cấp, quản lý và sử dụng tài khoản đăng nhập TABMIS theo quy định tại Quy chế cấp, quản lý và sử dụng tài khoản đăng nhập TABMIS.

   - Chủ trì phối hợp với các đơn vị để xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến chi đầu tư trong điều kiện triển khai TABMIS, trường hợp cần thiết kịp thời báo cáo Bộ Tài chính để có phương án xử lý.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về nội dung công việc vận hành, khai thác và đảm bảo điều kiện vận hành, khai thác của vụ đầu tư. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 123/2014/TT-BTC.
   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn