Nội dung định mức thu hồi xay xát thóc dự trữ quốc gia thành gạo dự trữ quốc gia để thực hiện xuất cấp

Ngày hỏi:21/12/2016

Bạn đọc Nguyễn Tuấn Tú, địa chỉ mail tuantu098****@gmail.com hỏi: Nội dung định mức thu hồi xay xát thóc dự trữ quốc gia thành gạo dự trữ quốc gia để thực hiện xuất cấp được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi đang làm tại Cục nông nghiệp huyện nên rất quan tâm tới vấn đề này. Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung định mức thu hồi xay xát thóc dự trữ quốc gia thành gạo dự trữ quốc gia để thực hiện xuất cấp được hướng dẫn tại Điều 2 Thông tư 04/2016/TT-BTC Quy định về định mức thu hồi xay xát thóc dự trữ quốc gia thành gạo dự trữ quốc gia để thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, theo đó:

   1. Chất lượng gạo thành phẩm sau khi xay xát thóc dự trữ quốc gia là gạo 20 % tấm và phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định tại TCVN 5644: 2008 Gạo trắng - Yêu cầu kỹ thuật.

   2. Định mức thu hồi xay xát thóc dự trữ quốc gia thành gạo thành phẩm 20 % tấm sau khi đã khấu trừ các chi phí (chi phí gia công chế biến, kiểm tra, kiểm nghiệm, vận chuyển thóc từ kho dự trữ quốc gia về cơ sở xay xát, bao bì đựng gạo, bốc xếp gạo thành phẩm lên phương tiện bên nhận gạo tại cửa kho của cơ sở xay xát) và giá trị phụ phẩm sau gia công chế biến.

   3. Định mức thu hồi xay xát thóc dự trữ quốc gia thành gạo thành phẩm 20 % tấm có tỷ lệ thu hồi theo khối lượng của thóc sau khi xay xát thành gạo như sau:

   a) Tỷ lệ thu hồi đối với 04 Cục Dự trữ Nhà nước khu vực gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Cửu Long, Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ:

   - Đối với thóc có thời gian lưu kho dưới 12 tháng là 66,5 %;

   - Đối với thóc có thời gian lưu kho từ 12 tháng đến 18 tháng là 65,0 %.

   b) Tỷ lệ thu hồi đối với các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực còn lại:

   - Đối với thóc có thời gian lưu kho dưới 12 tháng là: 66,5 %;

   - Đối với thóc có thời gian lưu kho từ 12 tháng đến nhỏ hơn 24 tháng là: 64,0 %;

   - Đối với thóc có thời gian lưu kho từ 24 tháng đến 30 tháng là: 62,5 %.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về nội dung định mức thu hồi xay xát thóc dự trữ quốc gia thành gạo dự trữ quốc gia để thực hiện xuất cấp, được quy định tại Thông tư 04/2016/TT-BTC. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn