Nội dung giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình được quy định ra sao?

Ngày hỏi:29/05/2020

Nội dung giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình được quy định ra sao? Văn bản nào quy định về vấn đề này.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình được quy định tại Điều 23 Thông tư 09/2019/TT-BXD, cụ thể như sau:

   - Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình bao gồm toàn bộ chi phí cần thiết để hoàn thành một khối lượng nhóm, loại công tác xây dựng, bộ phận kết cấu công trình xây dựng.

   - Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình gồm các khoản mục chi phí trực tiếp, gián tiếp, thu nhập chịu thuế tính trước và thuế giá trị gia tăng.

   Ban biên tập phản hồi thông tin.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn