Nội dung giám sát của cộng đồng đối với tài sản công

Ngày hỏi:13/07/2017

Nội dung giám sát của cộng đồng đối với tài sản công được pháp luật quy định thế nào? Xin chào các chuyên gia của Ngân hàng Hỏi - đáp pháp luật, tôi tên là Hải Đăng, hiện đang là Tổ trưởng tổ dân phố 3 thuộc Phường Bến Nghé, Quận 1 TP. HCM, có vấn đề thắc mắc muốn nhờ các chuyên gia tư vấn. Tôi mới đi học phổ biến chính sách mới ở UBND phường về. Theo như cấp trên phổ biến thì tài sản công sẽ được công khai và có sự giám sát của cộng đồng. Vậy tôi muốn hỏi, nội dung giám sát của cộng đồng đối với tài sản công gồm những gì? Mong các chuyên gia tư vấn giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn! (haidang***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Ngày 01/01/2018, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 chính thức có hiệu lực. Theo đó, tài sản công là tài sản thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, bao gồm: tài sản công phục vụ hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; tài sản công tại doanh nghiệp; tiền thuộc ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, dự trữ ngoại hối nhà nước; đất đai và các loại tài nguyên khác.

   Về vấn đề bạn hỏi, Khoản 3 Điều 9 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 có quy định nội dung giám sát bao gồm:

   a) Việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công;

   b) Tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê, sử dụng, thu hồi, điều chuyển, chuyển đổi công năng, bán, thanh lý, tiêu hủy và hình thức xử lý khác đối với tài sản công;

   c) Tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công;

   d) Việc thực hiện công khai tài sản công.

   Trên đây là nội dung tư vấn về nội dung giám sát của cộng đồng đối với tài sản công. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 để hiểu rõ nội dung này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn