Nội dung quản lý nhà nước về tài sản công

Ngày hỏi:13/07/2017

Nội dung quản lý nhà nước về tài sản công gồm những gì? Xin chào các chuyên gia của Ngân hàng Hỏi - đáp pháp luật, tôi tên là Minh Quân, hiện tại đang là sinh viên năm cuối Khoa Luật, trường Đại học Kinh tế - Luật TP. HCM, có vấn đề thắc mắc tôi muốn được làm rõ để phục vụ cho việc học tập. Chuyện là tôi đang viết đề tài khóa luận tốt nghiệp về: "Thực thi pháp luật trong quản lý nhà nước về tài sản công", có vấn đề thắc mắc đó là: Nội dung quản lý nhà nước về tài sản công gồm những gì? Mong các chuyên gia tư vấn giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn! (minhquan***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Ngày 01/01/2018, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 chính thức có hiệu lực. Theo đó, tài sản công là tài sản thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, bao gồm: tài sản công phục vụ hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; tài sản công tại doanh nghiệp; tiền thuộc ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, dự trữ ngoại hối nhà nước; đất đai và các loại tài nguyên khác.

   Về vấn đề bạn thắc mắc, Điều 12 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 có quy định nội dung quản lý nhà nước về tài sản công gồm:

   1. Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

   2. Quản lý việc giao tài sản công; đầu tư xây dựng, mua sắm, thuê, khoán kinh phí sử dụng tài sản công; xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản.

   3. Quản lý việc sử dụng, bảo vệ, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công; khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công.

   4. Quản lý việc thu hồi, điều chuyển, chuyển đổi công năng, bán, thanh lý, tiêu hủy và các hình thức xử lý khác đối với tài sản công.

   5. Kiểm kê, báo cáo tài sản công.

   6. Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin về tài sản công và Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công.

   7. Hợp tác quốc tế về tài sản công.

   8. Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng tài sản công.

   9. Thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát, theo dõi, đánh giá việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

   10. Giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trong quản lý, sử dụng tài sản công.

   11. Quản lý hoạt động dịch vụ về tài sản công.

   12. Nội dung khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

   Trên đây là nội dung tư vấn về nội dung quản lý nhà nước về tài sản công. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 để hiểu rõ nội dung này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn