Nội dung thông báo bảo lãnh phát hành trái phiếu

Ngày hỏi:22/12/2018

Tôi đang tìm hiểu các quy định về hoạt động phát hành trái phiếu chính phủ. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì nội dung thông báo về bảo lãnh phát hành trái phiếu theo phương thức bảo lãnh phát hành được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi, cảm ơn anh chị rất nhiều.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư 111/2018/TT-BTC, có hiệu lực ngày 01/01/2019, quy định nội dung thông báo bảo lãnh phát hành trái phiếu như sau:

   Khi có nhu cầu phát hành trái phiếu theo phương thức bảo lãnh phát hành, Kho bạc Nhà nước thông báo về kế hoạch tổ chức bảo lãnh phát hành trên trang điện tử của Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán để các tổ chức đăng ký tham gia làm tổ chức bảo lãnh chính. Nội dung thông báo bao gồm:

   a) Thông tin dự kiến về đợt bảo lãnh phát hành:

   - Điều kiện, điều khoản sơ bộ của trái phiếu bao gồm: đồng tiền phát hành, kỳ hạn, mệnh giá, phương thức thanh toán gốc, lãi;

   - Khối lượng trái phiếu dự kiến phát hành;

   - Khoảng thời gian dự kiến đàm phán, ký kết hợp đồng bảo lãnh.

   b) Thông tin về việc lựa chọn tổ chức bảo lãnh chính/đồng bảo lãnh chính:

   - Điều kiện và tiêu chuẩn của tổ chức bảo lãnh chính/đồng bảo lãnh chính thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 95/2018/NĐ-CP.

   - Thời hạn và hình thức nhận hồ sơ đăng ký trở thành tổ chức bảo lãnh chính/đồng bảo lãnh chính.

   Trên đây là nội dung thông báo bảo lãnh phát hành trái phiếu.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn