Nội dung thông báo đấu thầu phát hành trái phiếu

Ngày hỏi:21/12/2018

Doanh nghiệp tôi đang hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán. Vừa qua Bộ Tài chính vừa ban hành hướng dẫn thanh toán công cụ nợ của chính phủ tại thị trường trong nước. Anh chị cho tôi hỏi nội dung thông báo đấu thầu phát hành trái phiếu được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 1 Điều 10 Thông tư 111/2018/TT-BTC, có hiệu lực ngày ngày 01/01/2019, quy định nội dung thông báo đầu thầu phát hành trái phiếu như sau:

   Tối thiểu bốn (04) ngày làm việc trước ngày tổ chức phát hành trái phiếu, căn cứ đề nghị của Kho bạc Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán gửi thông báo phát hành tới toàn bộ nhà tạo lập thị trường và công bố thông tin trên trang điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán. Nội dung thông báo bao gồm:

   - Mã trái phiếu dự kiến phát hành do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp;

   - Kỳ hạn, khối lượng gọi thầu dự kiến đối với từng mã trái phiếu trong đó nêu rõ phát hành lần đầu hoặc phát hành bổ sung. Đối với trường hợp phát hành bổ sung, thông báo phải nêu rõ điều kiện, điều khoản của trái phiếu đang lưu hành;

   - Ngày tổ chức phát hành, ngày phát hành, ngày thanh toán tiền mua, ngày thanh toán lãi và ngày đáo hạn đối với từng mã;

   - Phương thức thanh toán tiền lãi, gốc;

   - Hình thức đấu thầu;

   - Phương thức xác định kết quả đấu thầu;

   - Lãi suất tham chiếu và cách xác định lãi suất, cách xác định giá bán đối với trường hợp trái phiếu có lãi suất danh nghĩa là lãi suất thả nổi;

   - Tài khoản nhận tiền mua trái phiếu của Kho bạc Nhà nước.

   Trên đây là quy định về nội dung thông báo đấu thầu phát hành trái phiếu.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn