Nội dung và mức chi biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục của địa phương

Ngày hỏi:30/08/2019

Anh chị cho tôi hỏi nội dung và mức chi biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục của địa phương theo quy định mới hiện nay như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư 51/2019/TT-BTC (có hiệu lực 30/9/2019) thì nội dung và mức chi biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục của địa phương như sau:

   a) Nội dung triển khai: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì tổ chức biên soạn, thẩm định tài liệu về nội dung giáo dục của địa phương theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   b) Nội dung chi, mức chi biên soạn tài liệu:

   - Thù lao cho tác giả: Tối đa 450.000 đồng/tiết;

   - Thù lao cho chủ biên: Tối đa 50.000 đồng/tiết;

   - Thù lao cho tổng chủ biên: Tối đa 35.000 đồng/tiết;

   - Thù lao đọc góp ý bản thảo: Tối đa 10.000 đồng/1 trang bản thảo/người (trang bản thảo khổ 14,5cm x 20,5 cm).

   c) Thù lao minh họa tài liệu:

   - Thù lao trang bìa: Tối đa 350.000 đồng/bìa;

   - Thù lao can, vẽ kỹ thuật: Tối đa 15.000 đồng/hình;

   - Thù lao vẽ hình minh họa có tính nghệ thuật: Tối đa 200.000 đồng/hình.

   d) Chi hoàn thiện tài liệu: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tổ chức hoàn thiện tài liệu giáo dục của địa phương, tối đa không quá 3 ngày cho một lần tổ chức. Trong thời gian tập trung để hoàn thiện tài liệu được chi các nội dung sau:

   + Chi thù lao cho tác giả, biên tập viên: Tối đa 110.000 đồng/người/ngày;

   + Chi phụ cấp tiền ăn: Tối đa 200.000 đồng/người/ngày;

   + Tiền nước uống: Tối đa 40.000 đồng/người/ngày;

   + Tiền tàu xe: Thanh toán theo thực tế;

   + Ban tổ chức thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tập trung tại nơi đến công tác, mức chi theo quy định tại chế độ công tác phí hiện hành.

   Số lần tổ chức hoàn thiện tài liệu không quá 3 lần.

   đ) Chi thẩm định tài liệu: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tổ chức thẩm định tài liệu giáo dục của địa phương, tối đa không quá 3 ngày cho một lần tổ chức. Trong thời gian tập trung để thẩm định tài liệu được chi các nội dung sau:

   - Chi phụ cấp tiền ăn: Tối đa 200.000 đồng/người/ngày;

   - Tiền nước uống: Tối đa 40.000 đồng/người/ngày;

   - Tiền tàu xe: Thanh toán theo thực tế;

   - Tiền thuê hội trường (nếu có), công tác phí và các khoản chi phí văn phòng phẩm, sao in tài liệu: Nội dung và mức chi theo quy định hiện hành;

   - Chi đọc thẩm định tài liệu: Tối đa 15.000 đồng/tiết/người;

   - Chi thù lao cho các thành viên Hội đồng thẩm định (tính cho những ngày tổ chức thẩm định):

   + Chủ tịch Hội đồng thẩm định: Tối đa 200.000 đồng/người/buổi;

   + Phó Chủ tịch, ủy viên, thư ký Hội đồng thẩm định: Tối đa 150.000 đồng/người/buổi.

   Trên đây là quy định về nội dung và mức chi biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục của địa phương.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:


  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT