Nộp chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính

Tôi đang thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Hồ sơ của tôi được chuyên viên trả lời đã đầy đủ tuy nhiên tôi phải nộp bản gốc các chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính. Xin cho hỏi, chuyên viên trả lời như thế đúng hay sai?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Thông tư 24/TT-BTNMT quy định về việc nộp giấy tờ khi thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như sau:
   Khi nộp chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoặc đăng ký biến động về đất đai, tài sản gắn liền với đất thì người nộp hồ sơ được lựa chọn một trong các hình thức sau:
   a) Nộp bản sao đã có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực;
   b) Nộp bản sao và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối chiếu và xác nhận vào bản sao;
   c) Nộp bản chính (đối với trường hợp có 2 bản chính).
   Như vậy, việc chuyên viên yêu cầu bạn nộp bản gốc các chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính hoàn toàn không có cơ sở. Bạn chỉ cần chọn 1 trong ba cách trên để nộp các chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính như: bản sao chứng thực, bản sao và xuất trình bản chính để chuyên viên đối chiếu hoặc bản chính trong trường hợp bạn có hai bản chính.


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn