Phải gửi giấy chứng nhận nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cho cơ quan nhà nước không?

Ngày hỏi:05/08/2019

Tập đoàn tôi có quyền khai thác khoáng sản tại mỏ Bạch Hổ. Vậy khi nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thì tập đoàn tôi có phải nộp giấy chứng nhận đã nộp tiền không? Nếu có nộp cho cơ quan nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 6 Điều 9 Nghị định 67/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 15/09/2019). Sau khi nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thì tập đoàn bạn phải gửi 01 sao y giấy chứng nhận đã nộp tiền theo quy định cho cơ quan sau:

   -Nếu Giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Thì tập đoàn phải gửi cho Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

   -Nếu Giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Thì tập đoàn bạn phải gửi cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn