Phân bổ và giao dự toán kinh phí thực hiện bảo đảm an toàn thông tin mạng

Ngày hỏi:22/02/2019

Chào Ban biên tập, tôi đang tìm hiểu các quy định về quyết toán kinh phí thực hiện bảo đảm an toàn thông tim mạng tại các đơn vị nhà nước. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì việc Phân bổ và giao dự toán kinh phí thực hiện bảo đảm an toàn thông tin mạng như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi, cảm ơn anh chị rất nhiều.

Văn Vinh - Phú Yên

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 7 Thông tư 121/2018/TT-BTC thì:

   Phân bổ và giao dự toán:

   Các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương phân bổ kinh phí cho các cơ quan, đơn vị trong đó ghi chú cụ thể kinh phí dành cho công tác ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng theo Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg và kinh phí thực hiện các dự án về ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

   Sử dụng, hạch toán và quyết toán kinh phí:

   - Việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn thi hành và quy định tại Thông tư này;

   - Việc hạch toán kinh phí chi thực hiện công tác ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng thực hiện theo quy định của chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp và hệ thống mục lục ngân sách nhà nước;

   - Việc quyết toán kinh phí thực hiện công tác ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng thực hiện theo quy định tại Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn, Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính quy định về xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm.

   Trên đây là quy định về phân bổ và giao dự toán kinh phí thực hiện bảo đảm an toàn thông tin mạng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn