Phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước của cấp tỉnh khi thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

Ngày hỏi:14/12/2017

Phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước của cấp tỉnh khi thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được quy định như thế nào? Xin chào Qúy Ban biên tập, tôi là Vũ Huy Hùng, tôi đang tìm hiểu quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, nhưng có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp, cụ thể như sau: Việc phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước của Bộ, cơ quan trung ương khi thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được quy định như thế nào? Văn bản pháp lý nào quy định về vấn đề này? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước của cấp tỉnh khi thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 4 Thông tư 139/2010/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức do Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   - Căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trình cấp có thẩm quyền bố trí ngân sách để tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC của địa phương.

   - Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán chi ngân sách nhà nước, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước của địa phương (trong đó bao gồm cả giao dự toán bổ sung có mục tiêu cho các địa phương thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CBCC theo Đề án/Dự án được phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ); UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng phương án phân bổ dự toán kinh phí chi tiết theo từng nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CBCC, theo đơn vị thực hiện gửi Sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND để trình HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định.

   Đối với các Đề án/Dự án đào tạo, bồi dưỡng được Trung ương giao cụ thể thành mục tiêu riêng thì UBND tỉnh phải phân bổ không thấp hơn mức của Trung ương quy định cho từng Đề án/Dự án. Sau khi phương án phân bổ kinh phí được HĐND phê duyệt, UBND tỉnh có trách nhiệm gửi kết quả phân bổ dự toán kinh phí (chi tiết theo từng Đề án/Dự án) về cơ quan trung ương chủ trì Đề án/Dự án, Bộ Tài chính theo quy định.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về việc phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước của cấp tỉnh khi thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Thông tư 139/2010/TT-BTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn