Phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản, hàng hóa

Ngày hỏi:28/12/2016

Bà Trần Thu Minh hỏi: Theo Thông tư 58/2016/TT-BTC thì địa phương có phải ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ không hay áp dụng theo phân cấp quản lý sử dụng tài sản quy định tại Luật Quản lý tài sản Nhà nước?

  Nội dung này được Bộ Tài chính tư vấn như sau:

  • Đối với thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nếu đã được quy định cụ thể theo quy định của pháp luật đối với lĩnh vực tài sản, hàng hóa, dich vụ đó thì việc phân cấp quyết định mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ thực hiện theo quy định pháp luật này, như:

   - Đối với tài sản nhà nước: Thực hiện theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 2008 và các văn bản hướng dẫn luật.

   - Đối với chi ứng dụng công nghệ thông tin: Thực hiện theo quy định của Luật Công nghệ thông tin, Nghị định 102/2009/NĐ-CP ngày 6/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

   - Đối với tài sản, hàng hóa, dịch vụ khác nếu không có văn bản quy định cụ thể về việc phân cấp quyết định mua sắm thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, người đứng đầu cơ quan khác ở trung ương quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ tại cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý; Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ tại cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn