Phân công tổ chức bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Tài chính

Ngày hỏi:17/05/2019

Xin chào anh chị! Tôi có một thắc mắc là việc tổ chức bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Tài chính được phân công như thế nào? Rất mong anh chị giải đáp. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 14 Quyết định 678/QĐ-BTC năm 2019 về Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Tài chính thì việc phân công tổ chức bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Tài chính như sau:

   - Các đơn vị chủ động tổ chức bồi dưỡng theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh thêm khóa học ngoài kế hoạch phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bổ sung hoặc điều chỉnh. Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ của các Tổng cục chỉ đạo và phối hợp với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thực hiện các thủ tục cần thiết trong quá trình tổ chức bồi dưỡng.

   - Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính tổ chức bồi dưỡng các chương trình bồi dưỡng sau:

   + Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức hành chính;

   + Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương;

   + Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức chuyên ngành;

   + Chương trình bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp viên chức;

   + Chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành theo vị trí việc làm;

   + Chương trình bồi dưỡng khác theo quy định và phân công của Bộ Tài chính.

   - Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc Tổng cục tổ chức bồi dưỡng các chương trình bồi dưỡng sau:

   + Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức chuyên ngành thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị;

   + Chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành theo vị trí việc làm cho công chức, viên chức thuộc Tổng cục;

   + Các chương trình khác theo phân công của Bộ Tài chính.

   Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về vấn đề bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Bồi dưỡng nghiệp vụ
  Bồi dưỡng viên chức
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn