Phân loại tổ máy chạy nền, chạy lưng và chạy đỉnh năm tới trong hệ thống điện và thị trường điện

Ngày hỏi:13/12/2018

Chào anh chị, theo tôi được biết Bộ Công thương vừa mới ban hành văn bản về vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh. Anh chị cho tôi hỏi phân loại tổ máy chạy nền, chạy lưng và chạy đỉnh năm tới trong hệ thống điện và thị trường điện như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 21 Thông tư 45/2018/TT-BCT, có hiệu lực ngày 01/01/2019, quy định phân loại tổ máy chạy nền, chạy lưng và chạy đỉnh năm tới như sau:

   - Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm phân loại các tổ máy chạy nền, chạy lưng và chạy đỉnh theo quy định tại Thông tư này.

   - Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm sử dụng mô hình mô phỏng thị trường để xác định hệ số tải trung bình năm của các tổ máy phát điện.

   - Căn cứ hệ số tải trung bình năm từ kết quả mô phỏng, các tổ máy được phân loại thành 03 nhóm sau:

   + Nhóm tổ máy chạy nền: Bao gồm các tổ máy phát điện có hệ số tải trung bình năm lớn hơn hoặc bằng 60%;

   + Nhóm tổ máy chạy lưng: Bao gồm các tổ máy phát điện có hệ số tải trung bình năm lớn hơn 25% và nhỏ hơn 60%;

   + Nhóm tổ máy chạy đỉnh: Bao gồm các tổ máy phát điện có hệ số tải trung bình năm nhỏ hơn hoặc bằng 25%.

   Trên đây là quy định về phân loại tổ máy chạy nền, chạy lưng và chạy đỉnh năm tới trong hệ thống điện và thị trường điện.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn