Phê duyệt, kiểm tra, công khai báo cáo tài chính của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:12/12/2016

Tôi tên là Thái Thị Hòa, địa chỉ mail thai_hoa_098****@gmail.com, tôi muốn hỏi: Phê duyệt, kiểm tra, công khai báo cáo tài chính của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào hướng dẫn về điều này? Tôi rất quan tâm tới các hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, đặc biệt là về hoạt động quản lý Quỹ này. Do liên quan tới công việc nên tôi cũng có tìm hiểu nhưng vẫn còn nhiều thắc mắc, có nêu trên. Mong các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật sớm trả lời giùm tôi. Tôi xin trân trọng cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Phê duyệt, kiểm tra, công khai báo cáo tài chính của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam được hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư 132/2015/TT-BTC về hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam (Quỹ BVMTVN) do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, theo đó:

   1. Báo cáo tài chính hàng năm của Quỹ BVMTVN phải được phê duyệt bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường. Báo cáo tài chính hàng năm của Quỹ BVMTVN được gửi cho Bộ Tài chính để theo dõi.

   2. Ban Kiểm soát của Quỹ BVMTVN tổ chức kiểm tra, kiểm soát theo kế hoạch việc chấp hành chế độ tài chính kế toán tại Quỹ BVMTVN và báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm soát cho Hội đồng quản lý Quỹ BVMTVN.

   3. Trong trường hợp cần thiết, Quỹ BVMTVN chịu sự kiểm tra tài chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường gồm:

   a) Kiểm tra báo cáo tài chính định kỳ hoặc đột xuất;

   b) Kiểm tra chuyên đề theo yêu cầu của công tác quản lý tài chính.

   4. Trong thời hạn 120 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, Quỹ BVMTVN phải công khai các báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về phê duyệt, kiểm tra, công khai báo cáo tài chính của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, được quy định tại Thông tư 132/2015/TT-BTC. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn