Phí thi hành án dân sự

Ngày hỏi:13/11/2015
Phí thi hành án dân sự được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang tư vấn như sau:

  • Người được thi hành án phải nộp phí thi hành án khi được nhận tiền, tài sản với mức phí sau đây:

   - Số tiền, giá trị tài sản thực nhận từ trên hai lần mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang do Nhà nước quy định đến 5 tỷ đồng thì mức phí thi hành án là 3% số tiền, giá trị tài sản thực nhận;

   - Số tiền, giá trị tài sản thực nhận từ trên 5 tỷ đến 7 tỷ đồng thì mức phí thi hành án là 150 triệu đồng cộng với 2% của số tiền, giá trị tài sản thực nhận vượt quá 5 tỷ đồng;

   - Số tiền, giá trị tài sản thực nhận từ trên 7 tỷ đến 10 tỷ đồng thì mức phí thi hành án là 190 triệu đồng cộng với 1% của số tiền, giá trị tài sản thực nhận vượt quá 7 tỷ đồng;

   - Số tiền, giá trị tài sản thực nhận từ trên 10 tỷ đến 15 tỷ đồng thì mức phí thi hành án là 220 triệu đồng cộng với 0,5% của số tiền, giá trị tài sản thực nhận vượt quá 10 tỷ đồng;

   - Số tiền, giá trị tài sản thực nhận từ trên 15 tỷ đồng thì mức phí thi hành án là 245 triệu đồng cộng với 0,01% của số tiền, giá trị tài sản thực nhận vượt quá 15 tỷ đồng.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tiền Giang
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn