Phối hợp trong cho vay có bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng

Ngày hỏi:29/01/2019

Doanh nghiệp của tôi thuộc nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ trong hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng tái chế. Theo tôi được biết nhà nước có những chính sách hỗ trợ cho vay, bảo lãnh đối với các tổ chức tín dụng. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định mới hiện nay thì việc phối hợp trong cho vay có bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Phối hợp trong cho vay có bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng
   (ảnh minh họa)
  • Tại Điều 3 Thông tư 45/2018/TT-NHNN, có hiệu lực ngày 12/02/2019, quy định phối hợp trong cho vay có bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng như sau:

   - Trường hợp Quỹ bảo lãnh tín dụng nhận tài sản bảo đảm cho hoạt động bảo lãnh, bên cho vay, Quỹ bảo lãnh tín dụng, bên có tài sản bảo đảm và các bên liên quan (nếu có) thỏa thuận bằng văn bản để đảm bảo bên cho vay có quyền tiếp nhận và xử lý tài sản bảo đảm cho hoạt động bảo lãnh trong trường hợp Quỹ bảo lãnh tín dụng không thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh theo quy định tại Nghị định số 34/2018/NĐ-CP , Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan.

   - Trước khi thực hiện cho vay có bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng, bên cho vay và Quỹ bảo lãnh tín dụng:

   + Căn cứ các quy định nội bộ của bên cho vay và phương thức tổ chức điều hành hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng quy định tại Điều 14 Nghị định số 34/2018/NĐ-CP, thực hiện ký thỏa thuận khung hoặc thỏa thuận từng lần về việc phối hợp cho vay có bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng (gọi tắt là thỏa thuận phối hợp) để thống nhất các nội dung trong quá trình thực hiện bảo lãnh, cho vay và là cơ sở để thực hiện quyền, nghĩa vụ của các bên khi phát sinh;

   + Trường hợp các bên có nhu cầu sửa đổi, bổ sung thỏa thuận phối hợp đã ký kết thì việc sửa đổi, bổ sung phải được thực hiện bằng văn bản và là một bộ phận không tách rời của văn bản thỏa thuận phối hợp.

   Trên đây là quy định về phối hợp trong cho vay có bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn