Phương án kiểm tra của cơ quan Quản lý thị trường được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:02/11/2018

Chào anh chị, theo tôi được biết là Bộ tài chính vừa mới ban hành văn bản quy định về trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính của lực lượng quản lý thị trường. Anh chị cho tôi hỏi phương án kiểm tra của cơ quan Quản lý thị trường được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi, cảm ơn anh chị rất nhiều.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 13 Thông tư 35/2018/TT-BCT, có hiệu lực ngày 26/11/2018 quy định Phương án kiểm tra của cơ quan Quản lý thị trường được quy định như sau:

   - Trước khi ban hành quyết định kiểm tra, người có thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra hoặc được giao quyền ban hành quyết định kiểm tra phải ban hành phương án kiểm tra để bảo đảm việc kiểm tra đúng pháp luật và có kết quả, trừ các trường hợp kiểm tra theo kế hoạch kiểm tra và trường hợp khẩn cấp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 8 Thông tư này.

   - Phương án kiểm tra theo quy định tại khoản 1 Điều này có các nội dung chủ yếu sau đây:

   + Căn cứ xây dựng phương án kiểm tra;

   + Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân hoặc địa điểm kiểm tra;

   + Nội dung kiểm tra;

   + Dự kiến thời gian bắt đầu và kết thúc việc kiểm tra;

   + Dự kiến vi phạm hành chính và văn bản quy phạm pháp luật áp dụng;

   + Dự kiến tình huống phát sinh và biện pháp xử lý bao gồm việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn nếu có;

   + Thành phần Đoàn kiểm tra bao gồm cả cơ quan phối hợp nếu có, danh sách người tham gia Đoàn kiểm tra, người tham gia giúp việc Đoàn kiểm tra trong trường hợp cần thiết;

   + Dự kiến về phương tiện và điều kiện phục vụ kiểm tra nếu có;

   + Họ tên, chữ ký của người ban hành và con dấu.

   - Người ban hành phương án kiểm tra chịu trách nhiệm chỉ đạo, giám sát việc thực hiện phương án kiểm tra của Đoàn kiểm tra.

   Trên đây là nội dung quy định về phương án kiểm tra của cơ quan Quản lý thị trường.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn