Phương pháp xác định dự toán chi phí quản lý dự án xây dựng được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:26/05/2020

Phương pháp xác định dự toán chi phí quản lý dự án xây dựng được quy định như thế nào? Tôi mới chuyển qua công tác bên lĩnh vực xây dựng nên có thắc mắc như trên, mong sớm nhận phản hồi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Phương pháp xác định dự toán chi phí quản lý dự án xây dựng được quy định tại Khoản 4 Điều 9 Thông tư 09/2019/TT-BXD, cụ thể như sau:

   - Chi phí quản lý dự án được xác định trên cơ sở định mức tỷ lệ phần trăm (%) hoặc bằng cách lập dự toán phù hợp với hình thức tổ chức quản lý dự án, quy mô, địa điểm, thời gian quản lý dự án do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.

   - Phương pháp xác định chi phí quản lý dự án thực hiện theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

   Ban biên tập phản hồi thông tin.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn