Phương pháp xác định giá thành của 01m3 nước sạch sinh hoạt

Ngày hỏi:10/08/2021

Vui lòng cung cấp thông tin quy định về phương pháp xác định giá thành của 01m3 nước sạch sinh hoạt? Cảm ơn đã hỗ trợ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Phương pháp xác định giá thành của 01m3 nước sạch sinh hoạt quy định tại Điều 7 Thông tư 44/2021/TT-BTC, cụ thể như sau:

   Giá thành của 01m3 nước sạch được xác định bằng công thức sau:

   Trong đó:

   GT: Giá thành của 01m3 nước sạch (đồng/m3);

   CT: Tổng chi phí sản xuất, kinh doanh nước sạch (đồng) được xác định theo quy định tại Điều 5 Thông tư này;

   DTGt: Doanh thu để tính giảm trừ giá thành trong phương án giá nước sạch (nếu có) là các khoản doanh thu ngoài doanh thu bán nước sạch, liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch và được xác định bằng hợp đồng (năm áp dụng giá còn hiệu lực) (đồng);

   SLTp: Sản lượng nước thương phẩm (m3) được xác định theo quy định tại Điều 6 Thông tư này;

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn