Phương pháp xác định lãi suất trúng thầu phát hành trái phiếu

Ngày hỏi:21/12/2018

Tôi đang tìm hiểu các quy định về phát hành trái phiếu Chính phủ. Vừa qua Bộ Tài chính vừa mới ban hành văn bản hướng dẫn thanh toán công cụ nợ của Chính phủ. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định nay thì phương pháp xác định lãi suất trúng thầu phát hành trái phiếu được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc xác định lãi suất trúng thầu, lãi suất danh nghĩa, khối lượng trúng thầu và giá bán trái phiếu được căn cứ vào các yếu tố sau:

   - Khối lượng trái phiếu gọi thầu;

   - Lãi suất và khối lượng trái phiếu dự thầu;

   - Khung lãi suất phát hành trái phiếu do Bộ Tài chính quy định.

   Tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư 111/2018/TT-BTC, có hiệu lực ngày ngày 01/01/2019, quy định phương pháp xác định lãi suất trúng thầu như sau:

   a) Đối với phương thức đấu thầu đơn giá

   Lãi suất trúng thầu là mức lãi suất dự thầu cao nhất, áp dụng chung tất cả nhà đầu tư (đặt thầu cạnh tranh và không cạnh tranh lãi suất) và được xét chọn theo thứ tự từ thấp đến cao của lãi suất dự thầu, thỏa mãn đồng thời hai (02) điều kiện sau:

   - Trong khung lãi suất do Bộ Tài chính quyết định;

   - Khối lượng trái phiếu phát hành tính lũy kế đến mức lãi suất trúng thầu không vượt quá khối lượng trái phiếu gọi thầu.

   b) Đối với phương thức đấu thầu đa giá

   - Lãi suất trúng thầu áp dụng cho hình thức cạnh tranh lãi suất là mức lãi suất dự thầu của nhà đầu tư được xét chọn theo thứ tự từ thấp đến cao, thỏa mãn đồng thời hai (02) điều kiện sau:

   + Bình quân gia quyền các mức lãi suất trúng thầu không vượt quá khung lãi suất do Bộ Tài chính quyết định;

   + Khối lượng trái phiếu phát hành tính lũy kế đến mức lãi suất trúng thầu cao nhất không vượt quá khối lượng trái phiếu gọi thầu.

   - Lãi suất trúng thầu áp dụng cho hình thức không cạnh tranh lãi suất là bình quân gia quyền của các mức lãi suất trúng thầu, được làm tròn xuống tới hai (02) chữ số thập phân.

   Trên đây là quy định về phương pháp xác định lãi suất trúng thầu.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Trái phiếu Chính phủ
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn