Quản lý các khoản viện trợ bằng hàng thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước thế nào?

Ngày hỏi:20/05/2020

Tôi có thắc mắc theo quy định mới về sử dụng viện trợ quốc tế để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai là việc quản lý các khoản viện trợ bằng hàng thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước được thực hiện thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 19 Nghị định 50/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 15/6/2020) quy định về việc quản lý các khoản viện trợ bằng hàng thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước như sau:

   - Căn cứ vào hồ sơ chứng từ liên quan, thực tế giao nhận hàng, Bên tiếp nhận viện trợ lập thủ tục gửi Kho bạc Nhà nước để ghi thu ghi chi ngân sách nhà nước;

   - Căn cứ hồ sơ, chứng từ, Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát chi và ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước;

   - Hồ sơ hải quan và thủ tục hải quan đối với hàng viện trợ không hoàn lại nhập khẩu từ nước ngoài thực hiện theo quy định pháp luật về hải quan.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT