Quy chế xử lý rủi ro Quỹ đầu tư phát triển địa phương bao gồm các nội dung nào?

Ngày hỏi:28/12/2020

Tôi muốn hỏi theo quy định mới thì quy chế xử lý rủi ro Quỹ đầu tư phát triển địa phương bao gồm các nội dung cơ bản nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 5 Điều 30 Nghị định 147/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 05/02/2021) thì nội dung này được quy định như sau:

   Quỹ đầu tư phát triển địa phương xây dựng quy chế xử lý rủi ro và trình Hội đồng quản lý Quỹ ban hành sau khi có ý kiến chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

   Quy chế xử lý rủi ro bao gồm các nội dung cơ bản sau:

   - Nguyên tắc xử lý rủi ro;

   - Các trường hợp, biện pháp xử lý rủi ro;

   - Hồ sơ, trình tự thủ tục sử dụng dự phòng rủi ro;

   - Quy trình xử lý rủi ro và thẩm quyền quyết định xử lý rủi ro.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn