Quy định của pháp luật về giảng viên bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Tài chính

Ngày hỏi:17/05/2019

Xin chào anh chị! Kính chúc sức khỏe anh chị. Anh chị cho tôi hỏi pháp luật quy định gì về giảng viên đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Tài chính ạ? Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 18 Quyết định 678/QĐ-BTC năm 2019 về Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Tài chính thì:

   - Thành phần đội ngũ:

   Giảng viên đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức gồm:

   + Giảng viên đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cơ sở đào tạo, nghiên cứu; giảng viên kiêm nhiệm.

   + Người được mời thỉnh giảng.

   - Tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ, chính sách:

   + Tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ, chính sách của giảng viên đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thực hiện theo Điều 34 Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và quy định tại Thông tư 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

   + Tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ chính sách của người được mời thỉnh giảng thực hiện theo Điều 35 Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

   Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về vấn đề bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Bồi dưỡng nghiệp vụ
  Bồi dưỡng viên chức
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn