Quy định điều chỉnh khung giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi

Ngày hỏi:13/03/2020

Hiện đang làm việc liên quan đến dịch vụ thủy lợi. Anh/chị cho tôi hỏi, theo quy định mới: Điều chỉnh khung giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi khác thuộc Bộ Tài chính được quy định như thế nào?  Xin cảm ơn

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 09/2020/TT-BTC (Có hiệu lực từ 03/04/2020) quy định về điều chỉnh khung giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi khác của Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

   - Điều chỉnh khung giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi khác:

   + Việc thực hiện điều chỉnh khung giá và giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác thực hiện theo quy định tại Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và các quy định pháp luật có liên quan.

   + Việc xây dựng và gửi phương án giá để Bộ Tài chính quy định và thông báo khung giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi khác thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

   Ban biên tập phản hồi.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn