Quy định những nội dung phải thực hiện công khai tài chính đối với quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước

Ngày hỏi:28/05/2014
Chị Khánh là Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ TTH có nguồn từ ngân sách nhà nước. Để thực hiện tốt việc công khai tài chính, chị đề nghị cho biết, chị phải tiến hành thực hiện công khai những nội dung gì?

  Nội dung này được Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế tư vấn như sau:

  • Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế xin trả lời như sau:
   Khoản 1 Điều 14 Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân được ban hành kèm theo Quyết định số 192/2004/QĐ- TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ quy định Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ hoặc Tổng giám đốc quỹ thực hiện công khai các nội dung sau:
   1. Quy chế hoạt động và cơ chế tài chính của quỹ.
   2. Kế hoạch tài chính hàng năm, trong đó chi tiết các khoản thu, chi có quan hệ với ngân sách nhà nước theo quy định của cấp có thẩm quyền.
   3. Kết quả hoạt động của quỹ.
   4. Quyết toán năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
   Căn cứ quy định của pháp luật nêu trên, chị Khánh phải tiến hành công khai Quy chế hoạt động và cơ chế tài chính của quỹ; kế hoạch tài chính hàng năm, trong đó chi tiết các khoản thu, chi có quan hệ với ngân sách nhà nước theo quy định của cấp có thẩm quyền; kết quả hoạt động của quỹ; quyết toán năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.


  Nguồn:

  Trang TTĐT Sở Tư Pháp tỉnh Thừa Thiên Huế
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn